Close

Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Π.Ε. Νήσων Αττικής

ΝέαΤοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Π.Ε. Νήσων Αττικής

Το απόγευμα της Δευτέρας 30/01, στην έδρα της ΠΕ Νήσων Αττικής, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας μεταξύ των Δημάρχων ΠΕ Νήσων Αττικής, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ κου Δημήτρη Μούρτζη, με θέμα το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 με τίτλο Πολιτισμός & Περιβάλλον Εν Πλω. 

Με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3206/12-12-2016 απόφαση (ΦΕΚ 4111/Β/21-12-2016), εγκρίθηκε το Τοπικό Πρόγραμμα, με αρχική δημόσια δαπάνη ύψους 7.400.000€, το οποίο περιλαμβάνει ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στους 8 Δήμους της περιοχής παρέμβασης. 
Στην συνάντηση παρευρέθηκε ο Αντιπεφερειάρχης ΠΕ Νήσων Αττικής κ. Χατζηπέρος, οι Δήμαρχοι των Νήσων Αττικής: κ. Αθανασίου (Δήμαρχος Αγκιστρίου), κ. Μούρτζης (Δήμαρχος Αίγινας), κ. Δημητριάδης (Δήμαρχος Πόρου), κ. Χαρχαλάκης (Δήμαρχος Κυθήρων), κ. Καραγιάννης (Δήμαρχος Τροιζηνίας-Μεθάνων), κ. Κουκουδάκης (Δήμαρχος Ύδρας), ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε., κ. Μπερέτσος και ο κ. Πλατής, Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δικτύου Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.
Αρχικό θέμα της συζήτησης ήταν οι δράσεις και η κατανομή του προϋπολογισμού του Τοπικού Προγράμματος CLLD ανά δράση, που αφορούν δημόσια έργα. 
Οι δράσεις αυτές είναι:

Για το ΠΑΑ/ΕΓΤΑΑ

· Υποδομές αγροτικής οδοποιίας για την πρόσβαση σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

· Εγγειοβελτιωτικά έργα για την ανάπτυξη της γεωργίας

· Ενεργειακή αναβάθμιση/ εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις

· Διαμόρφωση κτιρίων σε κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων και λοιπών τοπικών βασικών υπηρεσιών και υποδομών

· Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής (κοινόχρηστοι χώροι, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα και μνημεία)

· Βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών και υποδομών πολιτισμού & αθλητισμού. Ανάπτυξη υπηρεσιών ανάδειξης και προώθησης των διαδρομών πολιτισμού και φύσης των Νήσων Αττικής με τη χρήση ΤΠΕ

· Επενδύσεις για δημόσια χρήση υποδομών αναψυχής, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας

· Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

· Μικρά Έργα Προστασίας και Ανάδειξης Φυσικού Περιβάλλοντος και διατήρησης της Βιοποικιλότητας 

· Πρόληψη, αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.
Για το ΕΠΑλΘ/ΕΤΘΑ

· Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας/ υδατοκαλλιέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών 

· Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας (ανάδειξη περιοχών, αξιοθέατων, μνημείων, θέσεις θέας ,κλπ)

· Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές (αποκατάσταση κτηρίων για κοινωφελή χρήση, ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων κλπ)

Εν συνεχεία, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ανάγκες των Δήμων και των πολιτών, στις δυνατότητες ανάπτυξης των περιοχών, στις δομές και λειτουργίες του Δικτύου και κυρίως σε προβλήματα που καλούνται οι Δήμοι να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα περίοδο, όπως:

· Νόμος 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και πως επηρεάζεται η υλοποίηση των τεχνικών προγραμμάτων των Δήμων 

· Αδυναμία χρηματοδότησης των μελετών για την ωρίμανση έργων και δυνατότητα κάλυψης αυτών μέσω του Τοπικού Πρoγράμματος CLLD

· Έλλειψη στελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων.
Ο πρόεδρος της ΕΔΠ (Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος) και Δήμαρχος Κυθήρων κος Χαρχαλάκης, ανέλαβε τη σύνταξη ενός κειμένου με προτάσεις προς την Περιφερειάρχη Αττικής κα. Δούρου και τα αρμόδια Υπουργεία, για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων.

Στην συνάντηση συζητήθηκε επίσης το θέμα της στελέχωσης του Δικτύου Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής και η εξέλιξη των εργασιών στα γραφεία της έδρας του, όπου ορίστηκε και η επόμενη συνάντηση εργασίας μεταξύ των μελών του.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δικτύου και Δήμαρχος Αίγινας κος Μούρτζης, έκλεισε τις εργασίες με τη διαπίστωση ότι η νησιωτική Αττική μέσω του Δικτύου, έχει ενιαία φωνή και ισχυρό τρόπο διεκδίκησης.
facebook twitter
Copyright © 2024 Smart Solutions | All rights reserved | Designed and Hosted by Smart Solutions