pocket-guide.gr - page 70

68
ΚΑΝΤΙΑ / CANDIA
ΙΡΙΑ / IRIA
Kantia ist ein hübsches
kleines Dorf mit um
die 250 Einwohnern, das
südöstlich von Nauplia am
Ufer des Meeres liegt.
Die Einheimischen
beschäftigen sich in
erster Linie mit dem
Anbau von Obst und
Gemüse, dem Fisch-
fang und touristischen
Unternehmen. Es
wurde wenige Jahre
nach dem Freiheits-
kampf im Jahr 1821
von Flüchtlingen aus
Kreta gegründet.
Benannt wurde es
nach dem venezianischen Na-
men für die Insel Kreta, der
zu der Zeit noch immer be-
nutzt wurde, und erst viele
Jahre später kamen Siedler aus
Arkadien hierher.
Η Κάντια είναι
ένα όμορφο, μικρό
χωριό με περίπου 250
κατοίκους. Βρίσκεται ΝΑ
του Ναυπλίου και είναι
κτισμένο δίπλα στην
ακτή της θάλασσας.
Οι ντόπιοι ασχολούνται
κυρίως με τις αγροτικές
καλλιέργειες, την αλιεία
και τις τουριστικές
επιχειρήσεις.
Κατοικήθηκε λίγα χρόνια
μετά την επανάσταση
του
1821,
από
πρόσφυγες Κρήτες.
Ονομάστηκε έτσι από
το βενετικό όνομα του
νησιού της Κρήτης, που
ακόμα ήταν σε χρήση
εκείνη την περίοδο.
Αρκετά χρόνια
αργότερα στο χωριό
εγκαταστάθηκαν και
Αρκάδες έποικοι.
Candia is a picturesque little village of about
250 people located on the southeast of Naf-
plio, right by the sea. Local people are mainly
occupied in agriculture, fishing and tourism. Can-
dia was populated a little after the Greek War
of Independence of 1821 by refugees from
Crete. Its name comes from the Venetian name
of Crete, which was still at use at the time.
Many years later, settlers from Arcadia came to
live there as well.
Das Dorf Iria
liegt an der Küste
des argolischen Golfs, in etwa 22
km Entfernung von Nauplia. Die
Einwohnerzahl beläuft sich auf etwa
700, die Gegend ist in er-
ster Linie landwirtschaftlich,
große Bedeutung hat hier
im Flachland der Anbau
von Artischocken. Doch
auch im Fremdenverkehr
tut sich in den letzten
Jahren einiges, was an
dem hübschen Strand des
Ortes und an seiner Nähe
zu den bekannten, touris-
tischen Reisezielen liegt. Sehr be-
deutend ist auch, dass bei Iria, in der
Nähe von Akrotiri, im Jahr 1962 ein
Schiffswrack gefunden worden war,
das mit Tonvasen geladen hatte,
die auf die späte Bronzezeit datiert
werden. Es konnten auch Amphoren
von Kreta und dem Peloponnes aus
dem Schiffsbauch geborgen werden.
Das Wrack von Iria ist ein wertvol-
ler Zeuge dafür, dass zu jener Zeit
ein reger Schiffshandel im Gebiet des
östlichen Mittelmeers betrieben wurde,
aber auch für die Bedeutung, die die
Argolis damals hatte.
Τα
΄Ιρια
είναι χωριό χτισμένο στις
ακτές του Αργολικού Κόλπου,
22 χλμ. νότια του Ναυπλίου. Ο
πληθυσμός του ανέρχεται
περίπου στους 700 κατοίκους.
Είναι κυρίως αγροτική περιοχή,
καθώς περιβάλλεται από
μεγάλη πεδινή έκταση με
κυριότερο προϊόν της την
αγκινάρα, ιδιαίτερης σημασίας
για την τοπική οικονομία
και για το οποίο φημίζεται η
περιοχή. Τα ΄Ιρια γνωρίζουν
και τουριστική ανάπτυξη
εκμεταλλευόμενα την όμορφη
παραλία που διαθέτουν και τη
μικρή απόσταση που τα χωρίζει
από σημαντικούς τουριστικούς
προορισμούς της περιοχής. Πολύ
σημαντικό είναι ότι στα Ίρια το
1962, κοντά στο Ακρωτήρι, βρέθηκε
ένα ναυαγισμένο φορτίο πήλινων
αγγείων που χρονολογείται από την
Ύστερη Εποχή του Χαλκού, πολύτιμη
μαρτυρία για το θαλάσσιο εμπόριο
την εποχή εκείνη στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και
την οικονομική σημασία που είχε η
περιοχή της Αργολίδας.
Iria
is a small village of about 700
people on the shores of the Argolic
Bay, 22 km south of Nafplio. It’s basi-
cally a rural area, defined by a big plain.
Its main product is artichoke, which plays
a significant role in local economy and
is the product by which the area has be-
come famous. Its beautiful beach and its
close distance from major touristic des-
tinations of the region have also helped
Iria develop its tourism.
It was in Iria, near Akrotiri, that the
pottery cargo of a shipwreck, dating
from the Late Bronze Age, was found
in 1962. The shipwreck of Iria provides
invaluable evidence of the sea trade of
the time in Eastern Mediterranean, and
of the economic significance of Argolida.
1...,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,...182
Powered by FlippingBook