pocket-guide.gr - page 172

168
Ο Πόρος είναι ένα καταπράσινο
και πανέμορφο νησί το οποίο
αποτέλεσε πηγή έμπνευσης
πολλών διακεκριμένων λογοτεχνών
και ποιητών. Το
ιστορικό ρολόι
του Πόρου
που δεσπόζει στην
κορυφή του λόφου, ανάμεσα
σε φραγκοσυκιές και πεύκα,
αποτελεί το σύμβολο της πόλης.
Κατασκευάστηκε το 1927 και
αναπαλαιώθηκε το 2002. Από αυτό
το σημείο η θέα προς το λιμάνι και
τις απέναντι ακτές είναι εξαιρετική.
Πολλά από τα σπίτια του
νησιού είναι μεγάλα
νεοκλασικού ρυθμού,
με κεραμιδένιες σκεπές,
μακριά πολύχρωμα
παράθυρα και πόρτες,
ασβεστωμένους
η
χρωματιστούς τοίχους,
μπαλκόνια και κεραμικά
που διακοσμούν το
μπροστινό μέρος της
σκεπής τους. Οι πρώτες
κατοικίες κτίστηκαν το
1463 στην περιοχή
γύρω από το Ρολόι.
Από τα ωραιότερα
σπίτια του Πόρου
είναι η
Βίλα Γαλήνη
,
κτίριο του 1892, που
κατά καιρούς φιλοξένησε μεγάλες
προσωπικότητες της Τέχνης και
του Λόγου, μεταξύ των οποίων
και το Γιώργο Σεφέρη, όσο καιρό
έγραφε την «Κίχλη». Κάποια
παραδείγματα της ντόπιας
νεοκλασικής αρχιτεκτονικής είναι
το
κτίριο Δεϊμέζη,
φτιαγμένο από
ωραία γκρι και κόκκινη πέτρα και το
θαυμάσιο μαγαζί του Γρίβα
, με τις
τεράστιες πόρτες του και το πολύ
όμορφο εσωτερικό του διάκοσμο.
Στην πλατεία Κορυζή βρίσκεται
το
Αρχαιολογικό Μουσείο,
όπου
εκτίθενται αγάλματα της κλασσικής
περιόδου και αρχαιολογικά
ευρήματα της περιοχής, τα οποία
προήλθαν από τις ανασκαφές του
Ναού του Ποσειδώνα (του 6ου
π.Χ. αιώνα), της Αρχαίας Τροιζήνας
(πατρίδας του μυθολογικού ήρωα
Θησέα), των Βασιλικών Τάφων
της Μαγούλας (που αποτελούν
δείγμα του μεγάλου μυκηναϊκού
πολιτισμού), της Απάθειας, από
το Μόδι και τον Αγ. Κωνσταντίνο
Μεθάνων.
Poros is a gorgeous all-green is-
land, a source of inspiration for nu-
merous distinguished writers and poets.
The
historic Clock Tower
, dominant
on top of the hill, among prickly pears
and pine trees, is the landmark of the
town. It was constructed in 1927 and
restored in 2002. The view from here
to the harbor and the shores opposite
is magnificent. Many houses on the
island are large neoclassic ones, with
tiled roof tops, long colourful windows
and doors, whitewashed or colourful
walls, balconies and ceramic decorations
on their roof front. The first houses
were built in 1463 in the area around
today’s Clock Tower. One of the fin-
est houses of Poros is
Villa Galini,
an
1892 building that has often housed
significant personalities of the Arts and
Literature, such as George Seferis, who
stayed here while he was writing “Kich-
le”. Some fine examples of the local
neoclassic architecture are the
Deimezis
building
, made of an exquisite grey and
red stone, and the
marvelous Grivas’
store
, with its huge doorways and its
wonderful interior decoration.: Situated
at Koryzis square, the
Archaeological
Museum
exhibits statues of the clas-
sical period, as well as archaeological
findings from the region, namely from
the excavations at the Temple of
Poseidon (6th century BC), the ancient
Troezene (homeland of the mythical
hero Theseus), the Royal Tombs of
Magoula (an example of the great-
ness of the Mycenaean civilization),
Apatheia, as well as from Modi and
St. Constantine of Methana.
Poros ist eine sehr grüne und wun-
derschöne Insel, die schon immer eine
Quelle der Inspiration war für heraus-
ragende Schriftsteller und Dichter. Die
historische Uhr
von Poros, das Symbol
der Stadt, steht weithin sichtbar auf der
Anhöhe des Hügels, zwischen Feigen-
kakteen und Pinien. Gebaut wurde sie
1927, im Jahr 2002 fanden umfang-
reiche Restaurierungsarbeiten statt. Der
Blick von diesem Platz aus zum Hafen
und dem gegenüberliegenden Ufer ist
atemberaubend schön. Bei zahlreichen
Häusern auf der Insel handelt es sich um
Gebäude in neoklas-
sizistischem Stil mit
Ziegeldächern, ho-
hen, bunten Fenstern
und Türen, gekalkte
und farbig gestrich-
ene Mauern, Balkone
und Keramiken, die
die Dachränder sch-
mücken. Die ersten
Bewohner bebauten
ab 1463 die Ge-
gend um die Uhr.
Zu den schönsten
Häusern von Poros
gehören die
Villa
Galini
, ein Gebäude
aus dem Jahr 1892,
das zeitweise große Persönlichkeiten aus
den Gebieten der Kunst und Literatur
beherbergte, unter anderem Georgios Se-
feris, der hier 1947 seinen Gedichtsband
«Drossel» beendete, an dem er so lange
gearbeitet hatte. Ein weiteres Beispiel
der örtlichen, neoklassizistischen Architek-
tur stellt das
Gebäude Deimesi
dar, das
aus wunderschönem grauen und rotem
Stein erbaut wurde, sowie das
Geschäft
von Griva,
dessen riesige Türen und
Außendekor wirklich beeindruckend sind.
Auf der
Plateia Korysi
(griech.: πλατεία
– Platz) befindet sich das
Archäologische
Museum
, in dem nicht nur Statuen aus
der klassischen Periode ausgestellt sind,
sondern auch archäologische Funde
aus der Gegend, die während der Aus-
grabungsarbeiten des Heiligtums von
Poseidon ( 6. Jh. v. Chr.) geborgen
werden konnten. Weitere interessante,
ausgestellten Funde stammen aus dem
Antiken Trizina (die Heimat des myth-
ischen Theseus), aus den Königsgräbern
von Magoula (diese Stücke sind wunder-
bare Stücke aus der mykenischen Kultur),
von Apatheia, von Modi und Agios Kon-
stantinos auf Methana.
αξίζει να δεις
worth visiting Besonders sehenswert
1...,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171 173,174,175,176,177,178,179,180,181,...182
Powered by FlippingBook